Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang RZA

Volgnummer RZA

2.075 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
2.075 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 1-6-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Digitaal contracteer proces zorgovereenkomst; waarborgen met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid daarvan.
Datum uitspraak: 30-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

art. 13 lid 1 Zorgverzekeringswet, hinderpaalcriterium, niet gecontracteerde zorg
Datum uitspraak: 10-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Verbod in polisvoorwaarden voor verzekerden om hun vorderingen op de zorgverzekeraar aan derden (zorgaanbieders) over te dragen niet in algemene zin onrechtmatig.
Datum uitspraak: 2-2-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afgewezen aanvraag bijzondere bijstand kosten orthodontiebehandeling dochter. Voorliggende voorziening. Geen dringende redenen. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet. De Zvw is een...
Datum uitspraak: 10-2-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft in hoger beroep geen wezenlijk nieuwe of andere gronden naar voren gebracht of redenen vermeld waarom de rechtbank tot een ander oordeel had moeten komen. Appellant heeft...
Datum uitspraak: 11-11-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Zorgverzekering . Afwijzing vergoeding protonentherapie bij uitzaaiing prostaatcarcinoom. Standpunt Zorginstituut Nederland, ZiN. Geen zorg die behoort tot stand van wetenschap en...
Datum uitspraak: 30-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eindafrekening bestuursrechtelijke premie op grond van de Zorgverzekeringswet. Met juistheid heeft de rechtbank overwogen dat klachten over een (te) late afmelding niet bij CAK, maar bij...
Datum uitspraak: 23-12-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

CAK heeft het bezwaar van betrokkene terecht niet-ontvankelijk verklaard. 1) Het beroep tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op het bezwaar is terecht door de rechtbank...
Datum uitspraak: 25-11-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering uit hoofde van de ziektekostenverzekering. Het wegvallen van het inkomen van de partner vormt geen overmacht op grond waarvan gedaagde niet zou hoeven te betalen.
Datum uitspraak: 19-11-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Na prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat op 16 juli 2020 arrest heeft gewezen. Tegelijkertijd met deze uitspraak doet de Raad einduitspraak in,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature